Ekologi

K-värdet i samband med byggnadsregler kommer sannolikt att höjas inom snar framtid med tanke på den globala uppvärmningen. Med Styro Stone är det önskvärda k-värdet redan uppnått, vilket motsäger behovet av ytterligare isolering.

250 mm stenarna (Neopor) har ett k-värde på 0,25 och resulterar i en väggtjocklek på endast 250 mm (exklusive ytbehandling).

350 mm stenarna (Neopor) har ett k-värde på 0,14 och resulterar i en väggtjocklek på 350 mm (exklusive ytbehandling) vilket gör dem ideala för byggandet av lågenergihus.

Styro Stoneväggarna ger möjlighet till installation av rör- eller ledningskanal för air-conditioning och luftvärmepumpar vilket ytterligare sparar energi.