Ytbehandling innerväggar

Innerväggar kan behandlas på samma sätt ytterväggar men vanligtvis är en fiberplatta ditsatt på konventionellt sätt att föredra. Panel kan också användas.

Styro Stone behöver ingen extra isolering på fiberplattor som på konventionellt sätt. Den 50 mm inre isoleringen är redan på plats som en väsentlig del av Styrostonesystemet. . Ännu en besparing!
Teknisk kommentar till putsning av innerväggar:
För putsning av ytor krävs normalt sett inget armeringsnät.

Den grundläggande putsbeläggningen är tillämpat på Styrostenen* på ett 8-11 mm skikt som ska torka över natten.

Dagen efter applicerar man ett 2 mm skikt för slutfinish.

For dry lining, simply fix plasterboard to the wall with dabs of dry wall lining adhesive in the conventional manner.

*Styrostoneytan kan först ruggas med en stålborste eller liknande så att färgen fäster bättre.

0