Gjutning av betongmassa
Värt att veta


Innan gjutninger
Styro Stone EPS-formsättning hålls på plats med hjälp av byggnadsställning. The concrete used for above ground structures should be a ready mixed, uniform pump grade C20-25 and a C28-35 for below ground.

Betongen bör erhållas från en godkänd anläggning. 10 mm bör vara maxstorleken på singeln och ett minimum på 350-375 (kg/cu meter) betongmassa med ett sättmått mellan 75-120 mm beroende på appliceringen mer information.Pumpslangen bör kopplas med ett slutmunstycke 65. Styro Stones har en densitet på 30kg/m³ som tillåter ett slutmunstycke 100. större diameter ju högre tryckbelastning vid hällning, vilket gör den noggranna placeringen av betongen in i tomrummet svårare.

Vid fyllning:

click to open
När man häller betongen bör pumpslangen hållas vertikalt.

I regel är det inte nödvändigt att röra, vibrera, banka eller liknande för att undvika tomrum. Detta utförs bara på väggar som är armerade och t o m då bara genom handstampning.

För att kontrollera att det inte finns några tomrum knacka på väggarna.

Man kan normalt fylla upp till en höjd av 2,5 meter.

Efter fyllning:
Kontrollera så att alla väggarna är vertikala justera sedan vid behov innan betongen har härdats.

Nästa morgon är det försent!

Om du har använt byggnadsställningssystemet på ett korrekt sätt behöver du troligen inte göra några justeringar men det är bra att göra en kontroll i alla fall..

0