5cm module

Varken hemmabyggaren eller ett byggföretag vill inte vara begränsad av ett 1-meters modulsystem.

Vi vet ingen planritning för ett modernt hus som behöver en modulstorlek på mindre än 5 cm.

Styro Stone medger en modulstorlek ner till 2,5 cm.

Om din ursprungliga ritning inte lämpar sig har din arkitekt med all sannolikhet använt ett CAD-program så att ritningen enkelt kan modifieras till en liten eller ingen kostnad.

Varje Styrostone är utförd i relief om intervall av 5 cm för att underlätta att såga blocken till korrekt längd.

Ett hus som är konstruerat efter standardbredd om 25 cm och 35 cm innebär mindre sågande, d v s mindre arbete vilket alltså drar ner på kostnaden.

Vid användning av Styro Stones med EPS-förband görs beräkningarna i moduler om 25 cm och man använder ändbit 9001 .

För mellanliggande sättning i moduler om 5 cm, 9002 måste användas.

Styro Stones med hårda förband används alltid 9002 , oavsett modul.
5cm modul:
Varje dimension delbar med 25 cm sparar tid och arbetskraft.

Varje dimension delbar med 5 cm ökar tid och arbetskraft.

Varje dimension som ej är delbar i moduler om 25 cm och 5 cm ökar tid och arbetskraft avsevärt.

0