Urval i sortimentet
Fastän det finns EPS-block sedan 50 år tillbaka, var de så gott som okända i hela världen ända fram till för 10 år sedan. Idag har de redan en marknadsandel på mer än 6 % i Nordamerika, och nu är detta byggnadsmaterial även på frammarsch i Europa.

STYRO STONE är märkesnamnet på EPS-block, vilka som "förlorad form" är ett ekonomiskt mycket fördelaktigt byggnadsmaterial för väggar som ska isoleras optimalt på ett byggbiologiskt och miljömässigt riktigt sätt för boendeändamål.

Att bygga med STYRO STONE går snabbt både för byggnadsföretag och privata byggherrar och materialet kan användas vid byggande av bostadshus, industrianläggningar, simhallar osv. Väggarna i ett genomsnittligt enfamiljshus färdigställs på en arbetsdag av 3-4 vana byggnadsarbetare.

U-värdena för de färdiga väggarna uppgår till 0,29 till 0,14 för en väggtjocklek på endast 25 - 35 cm. Styro Stones finns i polystyren och neopor.

Styro Stone

Calculation Information


Konstruktion filmsekvenser

Styro Stone Video Clips

bookmark at
bookmark Facebook   bookmark Mister Wong   bookmark Yahoo   bookmark Google   bookmark oneview   bookmark LinkARENA   bookmark Delicious   bookmark folk it!